A Bihar Közösségeiért Alapítvány tevékenységének

rövid bemutatása

 

A Bihar Közösségeiért Alapítványt 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a bihari térségben működő civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket. Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezésével és támogatásával részt vállaljon a települések társadalmi, kulturális, szociális, gazdasági, építészeti és környezetvédelmi problémáinak megoldásában, képzések, átképzések szervezésével, információ közvetítésével, ügyintézéssel segítse a hátrányos helyzetű embereket életminőségük javításában.

A szervezet Szentpéterszegen kezdte meg működését a bírósági bejegyzéssel egyidőben. Az Alapítvány itt kezdte el működtetni 1997. okt 1-én a térség első teleházát  (a Faluház egyik helyiségében, melyet az önkormányzat biztosított számára), majd a következő három évben további 5 teleház információs szolgáltató irodát hozott létre a kistérség településein.

Tevékenységét 1998-tól közhasznú szervezetként számos feladat felvállalásával végzi, többek között szociális tevékenység; nevelés, oktatás, képességfejlesztés, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

            1998-tól 2003-ig szociális műhelyt működtetett az alapítvány Szentpéterszegen az idős emberek ház körüli munkáinak ellátására: fűnyírás, kerti munkák, tüzelő előkészítése, kisebb javítások, stb. A szociális műhely tevékenységét a teleház koordinálta.

            1997-ben elindítottuk a település első helyi információs lapját, a „Szegről-Végről Szentpéterszegi Hírmondót”, melyet 2002 májusáig jelentetett meg rendszeresen az alapítvány.

1998-tól évente több alkalommal tréningek, fórumok, szakmai műhelynapok szervezésével segítséget nyújtott a teleház a településen és a térségben működő szervezeteknek: pályázatírás, személyiségfejlesztés, PR és marketing, kiadványszerkesztés, helyi és térségi hírlevelek megjelentetése, stb.

A teleház ügyintézéssel, távügyintézéssel, irodai szolgáltatásokkal, Internet eléréssel, elektronikus levelezés biztosításával, számítástechnikai tanfolyamok szervezésével, fórumokkal, tanácsadói szolgáltatásokkal (APEH, pszichológus, informatikai, pályázati, stb.) segíti Szentpéterszeg lakosságát.

2000-2001-ben a szentpéterszegi teleház részt vett az ELTE távoktatási programjában. A Coménius Logo és a Kreatív Kommunikáció kísérleti programban 23 gyerek vett részt kimagasló eredménnyel.

Értékfelmérés, értékmentés: Elkészítettük Szentpéterszeg és a szomszédos Gáborján népi építészetének felmérését és dokumentálását építészek, műemlékes szakemberek bevonásával. Kiadtuk Szentpéterszeg 2. falukönyvét, , több hagyományőrző kiscsoportot hoztunk létre és segítettünk: néptánc-, citera-, népdal csoport.

Az Alapítvány 2001-ben pályázati támogatással ingatlan tulajdonjogot kapott Berettyóújfaluban a város központjában. A felújítás, korszerűsítés saját forrásból valósult meg. 2001-ben itt indítottuk el a három éves Bihari Teleház térségfejlesztő programot és nyitottuk meg a Térségi Teleház és Forrásközpontot a kistérség településein működő teleházak, civil szervezetek segítésére. Itt folynak a képzések és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások. 2003-tól ez az alapítvány székhelye is egyben.

2001-től a Bihar Közösségeiért Alapítvány 2 telephelyen végzi tevékenységét. A berettyóújfalui Forrásközpont mellett Szentpéterszegen továbbra is működik a Teleház információs szolgáltató iroda, amelynek kiemelt feladata lett a rehabilitációs tevékenység – megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők életminőségének javítása.

Az országos rehabilitációs program résztvevőjeként 2002-2004 között a szentpéterszegi teleházunk ez irányú tevékenysége még hatékonyabbá vált.

2002-ben egy három évre szóló kistérségi modellprogramot dolgozott ki az alapítvány, amely a Bihari Teleház 2002-től elnevezést kapta és a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A programban 23 település civil szervezete által működtetett teleház vett részt (2004 december 31-ig), munkájukat a Bihar Közösségeiért Alapítvány Térségi Teleház és Forrásközpontja segítette, koordinálta. Ezek a teleházak 2004-ben 88.081 alkalommal nyújtottak segítséget a helyi embereknek.

2003-2004-ben 23 településen elkészítettük a szociális felmérést, majd szükségletfelmérést a helyi civil szervezetek és teleházak bevonásával, melyek Európai Uniós pályázatok kidolgozásához és további fejlesztésekhez nyújt segítséget.

2003-ban megtörtént a Bihar Közösségeiért Alapítvány intézményi akkreditációja és a képzési tevékenységünk akkreditálása, majd 2004 januárjában a számítástechnikai és informatikai oktatásunkhoz a program-akkreditációt is megkaptuk. Ettől az időponttól (2003 aug.) minősített felnőttképző intézményként is működik az alapítvány Forrásközpontja. 2004-től kiemelt feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének elősegítését, a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, 45 év felettiek képzését, a munkaerőpiacra való visszasegítését.

Több település és civil szervezet bevonásával került kidolgozásra és benyújtásra az az Európai Uniós pályázatunk, amely újabb feladatokat ad a teleházaknak, képzést és munkalehetőséget a kistérség hátrányos helyzetű lakóinak.

Érdekképviselet:  a Bihar Közösségeiért Alapítvány vezetője civil szervezetek delegáltjaként tanácskozási joggal tagja a Bihari Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak, valamint az Észak-Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórumnak.

A Bihar Közösségeiért Alapítvány az elmúlt 5 évben számos nemzetközi nagyrendezvényben vett részt partnerként, vagy referenciahelyként: Kelet-Kelet program, Jugoszláv teleházasok fogadása. Megfigyelőket és csoportokat fogadtunk Albániából, Montenegróból, Dél-Afrikai Köztársaságból, Angliából, USA-ból, Dániából, Észt-országból, Erdélyből, Ausztriából, Üzbegisztánból, Szerbiából, stb. Az alapítvány és az általa működtetett Szentpéterszegi Teleház tevékenységét megtekintette Peter Tufo az Egyesült Államok nagykövete, valamint a Köz-Tét program keretében az Egyesült Királyság tanácsadója is. 

Az elmúlt években Franciaországban és Angliában tanulmányoztuk a civil szervezetek által működtetett közösségi házak, információs irodák tevékenységét és az önkéntesek szervezésének technikáját, dán önkéntes segíti az alapítványunk munkáját.

Az alapítvány vezetői és munkatársai egyaránt fontosnak tartják a szervezet humán erőforrásának fejlesztését, képzését. Facilitátor (folyamatsegítő tréner) képzésen, EU projektkészítő tanfolyamon, pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadói képzésen, informatikai főiskolán, gazdaságinformatikus képzésen, ifjúsági szakreferensi képzésen és számos tréningen vettek részt az elmúlt években a szervezet munkatársai.

 Az alapítvány kezelője az alapító által felkért 3 fős kuratórium. Tevékenységüket 3 fős felügyelő-bizottság ellenőrzi. A speciális feladatok ellátásához az alapítvány külső szakembereket von be. Könyvelésünket külső könyvelő cég végzi megbízási szerződés szerint.

 Az alapítványunk mottója:   

 

"ide kell hoznunk a nagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent,
ami szép, ami jó, ami nemes,
és ami érdemes."

 

   /Veres Péter/

   

Közhasznúsági jelentések

Közhasznúsági jelentés2018

Közhasznúsági jelentés2017

Közhasznúsági jelentés2016

Közhasznúsági jelentés2015

Közhasznúsági jelentés 2014

Közhasznúsági jelentés 2013

 

 

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2009

Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági jelentés 2007

 

 

1 % felhasználása

Köszönjük az adó 1%-át

 

  A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a

2016-os évi
 SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .8908. Ft volt.

6708 Ft.-ot  számítógép  bővítésre használtuk fel.  

2200 Ft.-ot épület villamos energia (villany számlára) használtuk fel.

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

Köszönjük az adó 1%-át

 

  A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2015-ös évi
 SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .10907. Ft volt.

8112 Ft.-ot  számítógép  vásárlásra használtuk fel.  

2725 Ft.-ot épület villamos energia (villany számlára) használtuk fel.

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

 

Köszönjük az adó 1%-át

 

  A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2014-es évi SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .19246. Ft volt.

16 486 Ft.-ot Ügyfeles számítógép bővítésére (merevlemez vásárlásra) használtuk fel.  

2760 Ft.-ot épület villamos energia (villany számlára) használtuk fel.

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

 

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2013-es évi SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .25 095. Ft volt.

18 821 Ft.-ot Digitális fényképezőgépvásárlásra költöttük. Programok, események dokumentálására rögzítésére használjuk.  

6274 Ft. épület fűtésére (gázszámla) felhasználva.

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

 

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2012-es évi SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .25 095. Ft volt. Felajánlásaikat az ügyfelek által használt informatikai eszközök fejlesztésére,
javítására és korszerűsítésére és fűtésre fordítottuk.

 

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2011-es évi SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .25095. Ft volt. Felajánlásaikat az ügyfelek részére
irodaszere, fűtésre  fordítottuk.

 

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

 

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2010-es évi SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg .38 077. Ft volt. Felajánlásaikat az ügyfelek által használt informatikai eszközök fejlesztésére, villámcsapás utáni
javítására és korszerűsítésére fordítottuk.

 

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke            

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány megköszöni azoknak, akik a 2009-es évi SZJA 1%-os felajánlásukkal támogatták működésünket!

Ez az összeg 39.789 Ft volt. Felajánlásaikat az ügyfelek által használt informatikai eszközök fejlesztésére,
javítására és korszerűsítésére fordítottuk.

 

Továbbra is várjuk 1%-os támogatásaikat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány számlájára a 2008. évi 1% adófelajánlásokból 13 653Ft érkezett.

Ebből az összegből a béreket és járulékokat egészítettük ki.

Továbbra is várjuk támogatásukat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

  Köszönettel:

                  Kissné Pásztor Irma             

                   kuratórium elnöke              

Köszönjük az adó 1%-át

 

A Bihar Közösségeiért Alapítvány számlájára a 2007. évi 1% adófelajánlásokból 29 573 Ft érkezett.

Ebből az összegből az informatikai eszközök fejlesztése valósult meg.

Továbbra is várjuk támogatásukat!

 

Bihar Közösségeiért Alapítvány

Adószám: 18548303-1-09 

 

   Köszönettel:

                   Kissné Pásztor Irma             

       kuratórium elnöke